Grąžinimas

1        Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo iur pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio e-parduotuvėje www.vairvakaip.lt (toliau – Pirkėjas), ir „Va ir va kaip“ Eglės Šeikienės individualios veiklos pagal pažymą nr. 957057 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.  

2        Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3        Pirkėjo teisės

3.1        Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2        Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

4        Pardavėjo teisės

4.1        Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2        Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokiu su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3        Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5        Pirkėjo pareigos

5.1        Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“.

5.2        Jeigu pasikeičio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.

5.3        Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

6        Pardavėjo pareigos

6.1        Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2        Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7        Prekių pristatymas

7.1        Prekes pristato transporto/kurjerių įmonė Pirkėjo nurodytu adresu. Prekes į Kuršių Neriją pristatome atskirai susitarus.

7.2        Įprastai prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Dėl prekių, kurių nebėra sandėliuose įsigijimo Pirkėjas turėti susisiekti su Pardavėju el.-paštu: egle.seikiene@vairvakaip.lt

7.3        Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti užsakymo formoje pateikto el.-pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.4        Siuntos pristatymo metu Pirkėjas, ar priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.4.1       Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinimą.

7.4.2       Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas, ar priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas, ar priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas kartu su kurjeriu surašo laisvos formos aktą, kuriame sužymi pažeidimus.

7.4.3       Pirkėjui, ar priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

7.5        Pristačiu prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.  

8        Prekių grąžinimas

8.1        Pirkėjui apsigalvojus, prekė gali būti grąžinta Pardavėjui nenurodant grąžinimo priežąsties. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekes.

8.2        Norint grąžinti prekę, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite informuoti mus raštu pateikiant aiškų ir nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties. Pareiškimas, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties, turi būti pateiktas elektroniniu laišku: egle.seikiene@vairvakaip.lt

8.3        Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote.

8.4        Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.5        Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas negavus grąžinamų prekių arba įrodymo, kad jos išsiųstos. Grąžinama 70 proc. prekių sumos, nes 30 proc. automatiškai skiriama paramos fondui „Sengirės fondas“. Grąžinami ir pristatymo mokesčiai, sumokėti Pirkėjo įsigyjant prekę. Papildomi pristatymo mokesčiai (už nestandartinš, skubų pristatymą) yra negrąžinami bei išskaičiuojami iš grąžinamos sumos.

8.6        Prekė grąžinamos orginalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu. Prieš grąžinant prekes Pirkėjas būtinai turi susisiekti su Pardavėju el.-paštu: egle.seikiene@vairvakaip.lt

8.7        Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą atsako Pirkėjas. Dūžtančios prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų galima saugiai transportuoti.

8.8        Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

8.9        Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis „va ir va kaip“ kontaktais ir tik gavęs informaciją iš Pardavėjo vykdyti grąžinimą per kurjerį.   

9        Bendra atsakomybė

9.1        Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje peteiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2        Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. Nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. Įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemone teisme). Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktai Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.3        Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parmetrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės ir/ar mobilios technikos ypatybių.

10   Asmens duomenų tvarkymas

10.1     Paspasudamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yrafizinis asmuo) asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

10.2     Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informaciją ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (arba) jo atstovų pateiktu adresu (arba) SMS žinute ir (arba) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

10.3     Paspausdamas mygtuką „užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalinti ir būtini siekiant vienareikšmiškai indentifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

11   Baigiamosios nuostatos

11.1     Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2     Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutartimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.